Course

route-gpx

route-kml

MAP AND PROFILE

planimetria-e-altimetria-elite

START ZONE PLAN

 planimetria-start-elite-e-junior

 legenda-elite-e-junior

CLIMBS

salite-elite

LAST 3 KM PLAN

planimetria-3-km-elite-e-junior

LAST 3 KM AND LAST KM PROFILE

altimetria-3-km-elite-e-junior

FINISH ZONE PLAN

planimetria-arrivo-elite-e-junior

TIME TABLE

 cronotabella-elite